de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-office.de/

FIRMA TRANSPORTOWA 3,5T

Gdy prowadzisz firmę transportową powinieneś wiedzieć
CZYM JEST KABOTAŻ I JAKI MA WPŁYW NA TWOJE PRZYCHODY

Co to jest kabotaż ?

Według Rozporządzenia Parlamentu i Rady Europejskiej (Nr 1072/2009 z dn. 21.10.2009) przewóz kabotażowy to „ krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem ”. Tak brzmi rozporządzenie trzeba jednak wyjaśnić co to właściwie znaczy. W zapisie tym chodzi o sytuację kiedy przewoźnik z jednego państwa członkowskiego Unii świadczy transport w obrębie innego kraju. Najprościej rzecz ujmując chodzi o sytuację, kiedy to na przykład przewoźnik z Polski transportuje towary w obrębie Niemiec.

Jak stosować kabotaż w praktyce?

Najprościej sytuację wykorzystania kabotażu w praktyce wytłumaczyć na przykładzie. Załóżmy, że nasza firma ma przetransportować towar z Polski do Francji co jest transportem międzynarodowym. Zabiera więc towary z Polski i wiezie je przez terytorium Niemiec aż do punktu przeznaczenia we Francji. Rozładowuje je i musi wrócić do punktu, z którego zaczął się transport, czyli do Polski. Przejeżdża więc przez terytorium Niemiec kompletnie pusta. W takiej sytuacji znacząco spada opłacalność tak wykonanego kursu. Tu zaczynamy mówić o kabotażu. Po drodze przez terytorium Niemiec może ona wykonać kilka przewozów regionalnych, a przekraczając granicę niemiecko-polską może zabrać kolejny ładunek wykonując usługę transportu międzynarodowego.  Dzięki temu cały kurs pokonuje załadowana towarem co prowadzi do maksymalizacji zysków. Takie zachowania mają jednak pewne ograniczenia W obrębie jednego Państwa można wykonać zaledwie trzy transporty lokalne, czyli kabotażowe, a dodatkowo muszą się one odbyć w czasie 7 dni od ostatniego transportu międzynarodowego.

UWAGA ! 7 dni oraz 3 dni na transport kabotażowy są liczone jako dni kalendarzowe a więc od godziny 00:00 do 24:00.

Pamiętaj, że kierowca wykonujący usługę kabotażu musi posiadać następujące dokumenty

Wymienione dokumenty powinny zawierać nazwę, adres ora podpis nadawcy, przewoźnika i odbiorcy. W przypadku odbiorcy konieczna jest też data dostawy. Ponadto konieczne jest też podanie daty i miejsca odbioru. Istotna też jest informacja o tym co się przewozi, a w przypadku przedmiotów niebezpiecznych również nazwa, specjalne oznaczenie, ilość oraz numery towarów. Jeśli chodzi o pojazd konieczne są numery rejestracyjne pojazdu oraz naczepy.

Jakie warunki musi spełnić przewoźnik by świadczyć kabotaż ?

Przewoźnik musi posiadać licencje wspólnotową. Ponadto kierowca z państwa trzeciego musi mieć świadectwo kierowcy. No i oczywiście konieczne są dokumenty przewozowe transportu międzynarodowego oraz kabotażu.  Ponadto należy pamiętać, że przewozy kabotażowe są objęte prawem kraju, w którym się odbywają. Jaśniej mówiąc kabotaż na terenie Niemiec objęty jest niemieckim prawem przewozowym dotyczącym zarówno umowy przewozu, masy i wymiaru pojazdów, podatek od wartości dodanej, czas pracy i wypoczynku kierowców.

Co to jest operacja kabotażowa ?

Operacja kabotażowa to przewóz towaru od jego załadowania do jego dostarczenia odbiorcy. Zwykle podczas takiego transportu następuje kilka załadunków i rozładunków. Jeśli jednak jeden transport obejmuje kilka kartonów towaru, które mają trafić w różne miejsca i mają osobne listy przewozowe to wolno dostarczyć jedynie trzy z nich, ponieważ każdy list przewozowy to osobny transport nawet jeśli obejmuje on zaledwie jeden karton produktu.

Kary za niedopełnienie przepisów kabotażowych

Kary nie zostały jednoznacznie określone w przepisach UE, a ich wyznaczanie należy do kraju na którego terenie odbywa się kabotaż i tak na przykład:

 

Kabotaż i podatek VAT oraz ubezpieczenie kabotażowe

W przypadku takich usług prawo mówi, że podatek płaci się w kraju dostawy i płaci go odbiorca, a więc fakturę za taką usługę wystawia się bez VAT’u. Jest on opłacany przez odbiorcę na podstawie przepisów krajowych. Konieczne jest więc posiadanie przez przedsiębiorcę NIP-UE, które pozwala na wystawianie faktur bez VAT. Każdy przewoźnik ponosi odpowiedzialność za przewożone towary. Warto zatem zadbać o odpowiednie ubezpieczenie świadcząc usługi kabotażowe. Minimalizuje ono bowiem koszty poniesione przez przedsiębiorcę w razie zaistnienia komplikacji.

Jak zarejestrować w Niemczech firmę i to nie tylko transportową?

Nic trudnego nawet jeśli zupełnie nie masz pojęcia jak się do tego zabrać!!! W Niemczech działa firma CBB Business, która zajmuje się rejestracją działalności dla Polaków na terenie Niemiec. Zgodnie z prawem każdy obywatel UE może zarejestrować swoją działalność w dowolnym kraju, a więc twoja firma transportowa może być zarejestrowana w Niemczech i wykonywać tam usługi transportowe.

Kabotaż Niemcy pojazdy do 3,5 tony

Jak przedstawia się sprawa ograniczeń kabotażowych w transporcie drogowym pojazdami o Dopuszczalnej Masie Całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony na terenie Niemiec? Przede wszystkim odpowiedzi na to pytanie znaleźć można w Ustawie o towarowym transporcie samochodowym, czyli Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG). W ustawie tej napisane jest, że towarowy transport samochodowy rozumie się jako odpłatny przewóz towarów prowadzony w ramach działalności gospodarczej przy użyciu pojazdu, którego całkowity ciężar przekracza 3,5 tony. Oznacza to, iż przepisy GüKG nie mają zastosowania wobec pojazdów, których DMC jest mniejsze niż 3,5 tony. Należy pamiętać jednak, że ustawa dotyczy pojazdu wraz z jego przyczepą. Ponadto również przepisy unijne regulujące przewóz kabotażowy tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r.) jasno mówi, że przepisy dotyczą pojazdów, które wraz z przyczepą przekraczają 3,5 tony.  Inną kwestią dotyczącą transportu pojazdami o DMC nie przekraczającym 3,5 tony jest to: Czy obywatel kraju trzeciego musi posiadać świadectwo kierowcy? Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 marca 2002 r. kierowca prowadzący pojazd o DMC do 3,5 t nie musi posiadać świadectwo kierowcy. Musi on natomiast w przypadku kontroli posiadać prawo jazdy uzyskane w kraju pochodzenia oraz pozwolenie na pracę w przypadku kierowcy z kraju trzeciego, czyli w wypadku kiedy na przykład kierowca z polski prowadzi transport na terenie Niemiec.

Kabotaż w Niemczech kary

Przepisy unijne jasno określają kwestie przewozów kabotażowych. Uregulowania te można znaleźć w Rozporządzeniu Parlamentu i Rady Europejskiej Nr 1072/2009 z dn. 21.10.2009, które jasno wyjaśniają co to jest kabotaż i na jakich warunkach mogą go wykonywać firmy zagraniczne w danym kraju członkowskim. W przepisach unijnych nie znajdziesz jednak artykułów mówiących o karach za wykroczenia w transporcie kabotażowym. Unia Europejska  pozostawiła decyzję o krajach za nielegalny kabotaż oraz wykroczenia w obrębie tego zagadnienia poszczególnym krajom członkowskim. Kary określają przepisy prawa krajowego państwa, na którego terenie odbywa się przewóz kabotażowy.

Najważniejsza informacja dotycząca prawa niemieckiego jest taka, że za łamanie przepisów kabotażowych karę poniesie zarówno przedsiębiorca, jak i kierowca.

Po drugie trzeba zaznaczyć, że kary są nakładane zarówno za nieprzestrzeganie ograniczeń w transporcie kabotażowym jak i za braki w dokumentacji kabotażowej.

Po trzecie i najważniejsze dla przedsiębiorcy kwoty kar sięgają do 2000 € dla przedsiębiorcy i do 100 € grzywny dla kierowcy.

Jak uniknąć kar za kabotaż na terenie Niemiec?

Warto po prostu założyć firmę w Niemczech, dzięki której będziesz wykonywał przewozy krajowe na terenie Niemiec wykluczając w ten sposób kabotaż. Nie masz pojęcia jak się do tego zabrać? Jak założyć firmę w Niemczech?

To proste - skontaktuj się z www.cbb-business.de - polskie biuro w Niemczech,  które zakłada i prowadzi działalności gospodarcze w Niemczech dla Polaków. Nasze biuro jest dwujęzyczne (polski, niemiecki), przez co znikają wszelkie bariery językowe. Mamy doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji firm transportowych w Niemczech co daje ci gwarancje, że wszystko będzie funkcjonowało szybko i sprawnie.

Musisz też zdecydować jak duża jest twoja działalność i jak ją w Niemczech zarejestrować. Może to być Gewerbe w Niemczech w przypadku małych przedsiębiorstw bądź Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku firm większych. W Niemczech podobnie jak w Polsce jest kilkanaście rodzajów rejestrowanych działalności najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji jest zgłoszenie się do naszego Polskiego  biura w Leverkusen, gdzie uzyskasz fachową pomoc w doborze najlepszej dla ciebie opcji.

Zgłaszając się do naszego Polskiego biura w Niemczech otrzymasz fachową pomoc w procedurze zakładania firmy w Niemczech, ale też jej późniejszej obsłudze ( Podatek od działalności gospodarczej w Niemczech, obsługa dokumentacji, pomoc prawna adwokata w razie konieczności, Ubezpieczenia zdrowotne  i wiele innych). Nasza firma to więcej niż biuro rachunkowe w niemczech.

Dane biura:

tel. +49 157 / 73173792

WhatsApp +49 157 / 73173792

email:  post@cbb-business.de

 

Składka na ubezpieczenie
Firma w Niemczech
Jak założyć firmę w Niemczech
Firmy budowlane w Niemczech
Gewerbe – zakładanie firmy w Niemczech
Co warto wiedzieć i jak wykorzystać kabotaż
Ubezpieczenie zdrowotne za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Belgii
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Holandii – realne i możliwe
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Belgii
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku, a firma w Wielkiej Brytanii
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech?
Polska firma jednoosobowa w Niemczech to dobry pomysł na wysokie zarobki
✅Legalna Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Jak założyć firmę budowlaną w Niemczech?
Rejestracja i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech
Firma budowlana- jakie podatki w Niemczech
Prowadzenie usług budowlanych na terenie Niemiec przez polską firmę
Niemiecka Gewerbe i firma budowlana w Niemczech to obiekt marzeń Polaków
Zakładanie firmy budowlanej w Niemczech
Firma budowlana w Holandii ma szanse rozwoju
Firma budowlana w Czechach - szybko i prosto
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Holandii
Co z ubezpieczeniem zdrowotnym opiekunek w Niemczech?
Czy samozatrudniony w Niemczech musi się ubezpieczyć? Sprawdź
Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech - Najtaniej!
Centrum ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech po polsku
Ubezpieczenie na życie w Niemczech to obowiązek
Tanie ubezpieczenie od 1 € dziennie - tylko w euroKV
Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – koszty
Życie za granicą - Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech
Ubezpieczenie gewerby w Niemczech tanio
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla Polaków pomaga oszczędzać
Ubezpieczenia w Niemczech – pytania i odpowiedzi
Praca sezonowa za granicą - jakie ubezpieczenie?
EuroKV-30€ ubezpieczenie w Niemczech- czy AOK 300€
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Tanie oferty ubezpieczeń
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech forum jako cenne źródło wiedzy
Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaka - zapytaj eksperta ubezpieczeniowego
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech-EuroKV
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech? Odpowiedzi
Samozatrudnienie w Niemczech a ubezpieczenie zdrowotne
Sezonowa praca za granicą i ubezpieczenia społeczne
Gewerbe a ubezpieczenie, czyli bądź bezpieczny prowadząc firmę poza Polską
Najlepsze ubezpieczenie w Niemczech dla młodzieży
Niemieckie ubezpieczenia po polsku
Najtańsze ubezpieczenie w Niemczech dla Polaka online
Express 24h: rejestracja Gewerbe bez zameldowania
Agencja ubezpieczeniowa euroKV dla Polaków w Niemczech - tu jest Twoja tania polisa
Ubezpieczenie zdrowotne a praca sezonowa w Niemczech
Ubezpieczenie na Gewerbe w 24h na mail
Gewerba w Niemczech koszty – to musisz wiedzieć
Ubezpieczenie firmy w Niemczech to obowiązek i korzyść

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.