de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
cbb-office.de/

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NIEMCZECH DLA RÓŻNYCH GRUP OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W NIEMCZECH

Jedną z najważniejszych kwestii dla osób planujących dłuższy lub stały pobyt za granicą jest przynależność do systemu ochrony zdrowia danego państwa. W przypadku Niemiec Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla wszystkich w tym również dla Polaków planujących dłuższy pobyt na terenie Niemiec.  W poniższym artykule znajdziesz informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego Polaków w Niemczech w różnych sytuacjach takich jak: praca zawodowa; samozatrudnienie, czyli praca na gewerbe lub innych formach prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech; pobyt ucznia lub studenta; Ubezpieczenie zdrowotne dla Au-pair; ubezpieczenie osoby bezrobotnej w Niemczech;

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA PRACOWNIKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH KRAJÓW UE

W tym tekście znajdziesz informacje o tym co należy wziąć pod uwagę, rozpoczynając pracę w Niemczech jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne

Pracownicy z niemal całej UE mogą dziś przyjechać do Niemiec bez żadnych specjalnych formalności. Tak zwany swobodny przepływ pracowników obowiązuje od maja 2011 r. i jest przeznaczony dla osób pochodzących z: Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier.

UWAGA! Każdy, kto przyjeżdża do pracy w Niemczech z krajów UE, przed rozpoczęciem pracy musi ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca poprosi o członkostwo w ubezpieczeniu zdrowotnym przed pierwszym dniem roboczym, aby mógł przenieść składki na ubezpieczenie społeczne nowego pracownika. Ubezpieczenie zdrowotne rozpoczyna się najpóźniej w dniu, w którym rozpoczyna się Arbeitsverhältns (pierwszy dzień pracy).

UWAGA! Jeśli chodzi o osobę prowadzącą firmę w Niemczech również jest objęta obowiązkiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, o które musi zadbać sama lub skorzystać z pomocy wszechstronnego biura jakim jest www.carebiuro.de lub www.cbb-business.de, które doradzi ci w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech dla Polaków prowadzących działalność gospodarczą.

Usługa ubezpieczenia zdrowotnego w naszej firmie umożliwia pracownikom przyjeżdżającym z zagranicy szybkie znalezienie odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego dla siebie i swojej rodziny w Niemczech oraz natychmiastowe złożenie wniosku o członkostwo.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NIEMCZECH DLA POLAKÓW – KRANKENKASSE (PAŃSTWOWA KASA CHORYCH) INFORMACJE PODSTAWOWE

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest systemem solidarnym. Pracodawcy i pracownicy dzielą się składkami. Od stycznia 2011 r. Pracownicy płacą 8,2% dochodu brutto na ubezpieczenie zdrowotne, firma przejmuje kolejne 7,3 proc. Ponadto niektóre zakłady ubezpieczeń zdrowotnych mają dodatkowe składki, które płaci tylko pracownik.

Cudzoziemcy z Unii Europejskiej, którzy stają się członkami niemieckiego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych, mogą współubezpieczać małżonków i dzieci bezpłatnie.

UWAGA! Warunek jest taki, że członkowie rodziny mieszkają również w Niemczech, a ich dochód nie przekracza 395 EUR brutto (450 EUR dla nisko opłacanego zatrudnienia). Ubezpieczony członek rodziny otrzymuje takie same świadczenia z ubezpieczenia zdrowotnego jak członek ubezpieczenia zdrowotnego.

Ci, którzy są ubezpieczeni przez prawo, mają do wyboru około 100 kas chorych.  Ich listę znajdziesz na naszej stronie wraz z informacjami jaki procent dochodu stanowi składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli chodzi o Krankenkasse (kasy chorych) sposoby leczenia chorób i ich profilaktyki są zwykle jednolite. Firmy ubezpieczeniowe natomiast mają dużą swobodę w określaniu zakresu ubezpieczenia. Jednocześnie firmy takie jak www.carebiuro.de lub www.cbb-business.de starają się proponować oferty najkorzystniejsze i z bardzo wszechstronnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego oraz dodatków do niego tak, aby potrzeby osób prowadzących działalność w Niemczech czuły się tam bezpiecznie.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA OBCOKRAJOWCÓW: SAMOZATRUDNIONE

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne lub ustawowe ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność na własny rachunek

Jeśli obcokrajowcy pracują w Niemczech jako osoby samozatrudnione, mają do wyboru dwa różne systemy ubezpieczeń zdrowotnych. Możesz wybrać między prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub starać się o przyjęcie do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego jako cudzoziemiec. Dotyczy to nie tylko cudzoziemców z państw członkowskich UE, ale także wszystkich innych cudzoziemców, których miejsce zamieszkania umożliwia samozatrudnienie.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne stanowi ochronę indywidualną. Ubezpieczony płaci miesięczną składkę. Wkład opiera się na osobistym ryzyku zdrowotnym, ale przede wszystkim na wieku ubezpieczonego. Przed rozpoczęciem prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego zainteresowane strony zwykle muszą zostać zbadane przez lekarza, choć coraz częściej nie jest to warunek konieczny. Jeśli są zdrowi, ich udział jest często bardzo niski. Korzyści są w wielu przypadkach lepsze niż oferta, którą otrzymują osoby ubezpieczone przez prawo. Ciekawe dla obcokrajowców: Prywatne ubezpieczenia zdrowotne często obowiązują na całym świecie.

W przypadku ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego składka nie jest oparta na ryzyku osobistym, ale na dochodzie. Od stycznia 2011 r. Stawka składki wynosi od 15,5% do nawet 16,5% dochodu w zależności od wybranej kasy chorych. Ich listę i procent składki znajdziesz na naszej stronie. Każdy cudzoziemiec, który decyduje się na ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, musi pamiętać, że jest to "dobrowolne ubezpieczenie". W przypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek, w zależności od faktycznego dochodu, składka jest następnie zróżnicowana w zależności od minimalnej i maksymalnej składki na ubezpieczonego na własny rachunek.

Dużą zaletą ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego jest to, że członkowie rodziny bez własnego dochodu są ubezpieczeni bezpłatnie. Oczywiście dotyczy to również członków rodziny obywateli UE i innych cudzoziemców, którzy są członkami niemieckiego funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. W większości przypadków zachodzi konieczność zamieszkiwania członka rodziny w Niemczech.

Jednak nie każdy cudzoziemiec lub obywatel UE, który pracuje jako osoba samozatrudniona  w Niemczech, może wybrać dobrowolne członkostwo w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Kluczowe jest poprzednie ubezpieczenie, nawet jeśli było to w innym kraju. Tylko ci, którzy przebywają za granicą w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym, mogą dobrowolnie ubezpieczyć się w ustawowym ubezpieczeniu zdrowotnym w Niemczech.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NIEMCZECH DLA RÓŻNYCH GRUP OSÓB PRZEBYWAJACYCH W NIEMCZECH

Obywatele UE mogą udowodnić swoje wcześniejsze okresy ubezpieczeniowe przed ubezpieczeniem niemieckim w specjalnym unijnym formularzu "Structured Electronic Document" (SED). ("Zorganizowany dokument elektroniczny" - SED). W takim przypadku wymagany jest strukturalny dokument elektroniczny SED S040 lub SED S041. Ta forma UE była wcześniej znana jako E-104. Formularz można również przesłać później, nie musi być dostępny przy składaniu wniosku o członkostwo.

Tak więc zapisanie się do państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech może być dla przedsiębiorcy prowadzącego swoją firmę ale będącego obywatelem z Polski może być utrudnione i często znacznie bardziej korzystnym wyborem jest ubezpieczenie w prywatnej firmie.

Najprostszym sposobem dla osób chcących aby ich sposobem utrzymania się było samozatrudnienie i prowadzenie firmy na terenie Niemiec jest skierowanie się do firm specjalizujących się w tym obszarze. Polecić można kontakt z firmami www.carebiuro.de (małe firmy) lub www.cbb-business.de (średnie i duże firmy), które są profesjonalne i szybko doradzą w każdej sferze dodtyczącej prowadzenia firmy w Niemczech.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE NA POBYT POWYŻEJ 6 MIESIĘCY

Ubezpieczenie zdrowotne dla gości w Niemczech: od studenta do wykładowcy gościnnego

Niezależnie od tego, czy cudzoziemcy przyjeżdzający do Niemiec to uczniowie, studenci, wykładowcy czy po prostu podróżnicy: w przypadku pobytów trwających kilka miesięcy często nie jest możliwe zawarcie "klasycznego" ustawowego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Niemniej jednak ubezpieczenie zdrowotne jest oczywiście wymagane, i jest warunkiem uzyskania wizy lub zezwolenia na pobyt.

Wyspecjalizowanie firmy tworzą odpowiednie pakiety ubezpieczeniowe, które zawsze zawierają prywatne ubezpieczenie zdrowotne, a dodatkowo często zawierają również inne elementy, takie jak ubezpieczenie wypadkowe lub od odpowiedzialności cywilnej. Porównując ubezpieczycieli, należy zwrócić szczególną uwagę na zakres prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Unikniesz w ten sposób częstych zmian opcji ubezpieczenia w przypadku choroby. Pamiętaj im szersze ubezpieczenie tym lepsza jest twoja ochrona.

Jeśli zakładasz lub prowadzisz firmę w Niemczech masz też opcję skorzystania z pomocy www.carebiuro.de (małe firmy) lub www.cbb-business.de (średnie i duże firmy). Mamy dla ciebie przygotowane najlepiej dobrane oferty ubezpieczycieli o bardzo szerokim zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w różnych konfiguracjach. Tak więc nasze biura obsługują nie tylko w zakresie prowadzenia działalności, ale oferują bardzo szeroki zakres usług również ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla Polaków.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA OBCOKRAJOWCÓW BEZ PRACY

Cudzoziemcy z krajów UE otrzymują ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Od maja 2011 r. Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej dotyczył obywateli niemal wszystkich państw członkowskich UE. Oprócz ludzi ze "starych" państw członkowskich UE, takich jak Francja, Hiszpania czy Grecja, obywatele Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier mogą teraz po prostu przyjechać do Niemiec i tu mieszkać.

Dla każdego obywatela z kraju UE bardzo ważnym pytaniem jest to o ubezpieczenie zdrowotne. Chociaż uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego przez obcokrajowca jest prostą sprawą w przypadku kiedy ten pracuje lub prowadzi firmę w Niemczech , staje się bardziej skomplikowane bez pracy. Jako obcokrajowiec bez pracy w Niemczech również możesz otrzymać dobrą ochronę ubezpieczenia zdrowotnego.

Obywatele z państw członkowskich UE mogą otrzymać bezpłatną europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. Jest to opcja często wykorzystywana przez turystów, ale dotyczy również dłuższych pobytów. Studenci z innych krajów członkowskich UE i emeryci z innych krajów europejskich często korzystają z tej możliwości.

MOBILNY DOKUMENT S1 ZASTĘPUJĄCY INNE FORMULARZE ELEKTRONICZNE

Świadczenia z tytułu leczenia za pośrednictwem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego ograniczają się do nagłych przypadków. Jeżeli obywatel innego państwa członkowskiego UE chce pozostać dłużej w Niemczech, powinien w związku z tym rozszerzyć prawo do świadczeń. Aby to zrobić, cudzoziemcy z krajów UE muszą mieć sprcjalny, europejski dokument S1, wydany przez ich ubezpieczenie zdrowotne. Mobilny dokument S1 zastępuje wcześniejsze formularze elektroniczne E106, E109, E120 i E121. Służy on do uzyskania zwyczajowych świadczeń zdrowotnych w Niemczech z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego z zagranicy.

CUDZOZIEMCY BEZ PRACY OTRZYMUJĄ UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W NIEMCZECH

W niektórych przypadkach cudzoziemcy z krajów UE mogą stać się członkiem niemieckiego ubezpieczenia zdrowotnego w stopniu pełnym, nawet jeśli nie mają pracy. Musisz mieć prawo do ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Niemczech. Dzieje się tak na przykład w przypadku cudzoziemców z UE poszukujących pracy w Niemczech, jeśli zarejestrowali się oni do pracy. Od maja 2011 r. Osoby z ośmiu nowych państw członkowskich UE mogły zarejestrować się jako bezrobotne w Niemczech. Te kraje to Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy i Węgry.

Możliwość ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech istnieje od czasu wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i zmiany Sozialgesetzbuch 5 (SGB V) w roku 2007. Od tego czasu jest opisane w § 5, Art.1 nr 13 SGB V, że ubezpieczenie zdrowotne ma każdy kto "nie ma innego prawa do ochrony". Każdy, kto chce mieszkać na stałe w Niemczech jako obywatel UE, może próbować zostać członkiem niemieckiej firmy ubezpieczeniowej za pośrednictwem tego przepisu.

W przypadku większości cudzoziemców pochodzących spoza UE uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego bez pracy w Niemczech jest nie możliwe. W wyjątkowych przypadkach dopuszczenie do niemieckiego funduszu ubezpieczenia zdrowotnego może nastąpić po upływie 12 miesięcy. W większości przypadków cudzoziemcy z krajów spoza UE muszą wybrać prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE AU-PAIR W NIEMCZECH

Ubezpieczenie Au-pair jest obowiązkowe w Niemczech

Każdego roku do Niemiec przyjeżdża około 30000 osób. Są cenną pomocą w codziennym życiu dla rodzin goszczących. Termin "au-pair" pochodzi z języka francuskiego i oznacza uwagę. Au-pair otrzymuje żywność, zakwaterowanie i kieszonkowe od rodziny goszczącej, a w zamian pomaga w opiece nad dziećmi i lekkich pracach domowych.

W Niemczech rodzina goszcząca jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia dla swojego au-pair. Takie ubezpieczenie musi być ważne przez cały pobyt au pair w Niemczech. Ubezpieczenie au-pair obejmuje ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od odpowiedzialności cywilnej. Koszt ubezpieczenia au-pair zależy od wyboru taryfy i kwoty ryzyka ubezpieczeniowego. Wynoszą od 35 do 70 euro miesięcznie. Standardowy pakiet zwykle obejmuje leczenie ambulatoryjne i stacjonarne. Rozszerzone oferty obejmują te same podstawowe korzyści i indywidualne dodatkowe świadczenia, takie jak przerwy w pracy w Niemczech lub świadczenia rehabilitacyjne.

Au-pair z krajów członkowskich UE i Szwajcarii powinna mieć ukończone 18-30 lat, znać język niemiecki na poziomie podstawowym i być przygotowanym na zamieszkanie w rodzinie w Niemczech przez co najmniej 6 miesięcy do maksymalnie 12 miesięcy. Au-pair z krajów spoza UE ma od 18 do 24 lat. Wnioskodawcy z krajów nie będących członkami UE potrzebują specjalnej wizy au-pair, o którą należy się ubiegać przed wyjazdem do Niemiec. Czas pobytu w Niemczech wynosi zwykle od 2 do 6 miesięcy.

Wiele agencji au-pair nie tylko zapewnia pracownice/ka za opłatą, ale także dba o kwestie prawne, takie jak na przykład ubezpieczenie au pair. Miesięczne koszty au-pair składają się głównie ze stałego kieszonkowego w wysokości 260 euro, kosztów zakwaterowania i wyżywienia, miesięcznego biletu i kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Łącznie koszty au-pair wynoszą od 600 do 800 euro.

Coraz częściej au-pair w Niemczech zakładają też własną działalność gospodarczą co pozwala na szersze działania i pracę w różnych rodzinach w Niemczech. Sprawdź już teraz www.carebiuro.de , które pomoże ci poprawić twoją pozycję na niemieckim rynku pracy, a jednocześnie doradzą w kwestii ubezpieczenia zdrowotnego dla Polaków w Niemczech.

Ubezpieczenie zdrowotne w niemczech

 

Polecane linki:

Firma budowlana w Niemczech - ubezpieczenie 

Zakladanie firmy w Niemczech bez meldunku

Rejestracja Gewerbe bez meldunku w Niemczech

PODATEK DOCHODOWY

 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

dzialalnosc dla opiekunek w Niemczech

 

 

Jak założyć firmę w Niemczech

 

 

firma w Niemczech

Składka na ubezpieczenie
Firma w Niemczech
Jak założyć firmę w Niemczech
Firmy budowlane w Niemczech
Gewerbe – zakładanie firmy w Niemczech
Co warto wiedzieć i jak wykorzystać kabotaż
Ubezpieczenie zdrowotne za granicą
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Belgii
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Holandii – realne i możliwe
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Belgii
Gewerbe w Niemczech bez meldunku a firma w Czechach
Gewerbe w Niemczech bez meldunku, a firma w Wielkiej Brytanii
Jak założyć Gewerbe budowlaną w Niemczech?
Polska firma jednoosobowa w Niemczech to dobry pomysł na wysokie zarobki
✅Legalna Gewerbe budowlana w Niemczech bez meldunku
Jak założyć firmę budowlaną w Niemczech?
Rejestracja i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech
Firma budowlana- jakie podatki w Niemczech
Prowadzenie usług budowlanych na terenie Niemiec przez polską firmę
Niemiecka Gewerbe i firma budowlana w Niemczech to obiekt marzeń Polaków
Zakładanie firmy budowlanej w Niemczech
Firma budowlana w Holandii ma szanse rozwoju
Firma budowlana w Czechach - szybko i prosto
Działalność gospodarcza w Niemczech a firma w Holandii
Co z ubezpieczeniem zdrowotnym opiekunek w Niemczech?
Czy samozatrudniony w Niemczech musi się ubezpieczyć? Sprawdź
Ubezpieczenie zdrowotne na Gewerbe w Niemczech - Najtaniej!
Centrum ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech po polsku
Ubezpieczenie na życie w Niemczech to obowiązek
Tanie ubezpieczenie od 1 € dziennie - tylko w euroKV
Państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech – koszty
Życie za granicą - Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech
Ubezpieczenie gewerby w Niemczech tanio
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech dla Polaków pomaga oszczędzać
Ubezpieczenia w Niemczech – pytania i odpowiedzi
Praca sezonowa za granicą - jakie ubezpieczenie?
EuroKV-30€ ubezpieczenie w Niemczech- czy AOK 300€
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech. Tanie oferty ubezpieczeń
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech forum jako cenne źródło wiedzy
Ubezpieczenie w Niemczech dla Polaka - zapytaj eksperta ubezpieczeniowego
Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech-EuroKV
Czym grozi brak ubezpieczenia w Niemczech? Odpowiedzi
Samozatrudnienie w Niemczech a ubezpieczenie zdrowotne
Sezonowa praca za granicą i ubezpieczenia społeczne
Gewerbe a ubezpieczenie, czyli bądź bezpieczny prowadząc firmę poza Polską
Najlepsze ubezpieczenie w Niemczech dla młodzieży
Niemieckie ubezpieczenia po polsku
Najtańsze ubezpieczenie w Niemczech dla Polaka online
Express 24h: rejestracja Gewerbe bez zameldowania
Agencja ubezpieczeniowa euroKV dla Polaków w Niemczech - tu jest Twoja tania polisa
Ubezpieczenie zdrowotne a praca sezonowa w Niemczech
Ubezpieczenie na Gewerbe w 24h na mail
Gewerba w Niemczech koszty – to musisz wiedzieć
Ubezpieczenie firmy w Niemczech to obowiązek i korzyść

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.